Імпровізатор

Культура: новини, враження, інтерв'ю

* Новини Арт Кіно Музика Слово

Кращі зразки українського мистецтва – в історичних локаціях Лондона

28-30 червня у Великобританії в межах міжнародного фестивалю Bouquet Kyiv Stage відбудеться триденний мультидисциплінарний фестиваль високого мистецтва Kyiv Art Sessions, покликаний представити до уваги широкого загалу кращі зразки українського мистецтва в історичних локаціях Лондона, мовою культури розповісти правду про війну в Україні, популяризувати українське високе мистецтво в світі та демонструвати нашу українську ідентичність.

У програмі фестивалю:

Три виставкові проекти:

– Echoes and Visions – групова виставка молодих українських художників, серед яких WAONE, Сестри Фельдман, SOC.I.A та інші. Мета проекту – дослідити, поппуляризувати та підртмати творчість українських митців.

– Ексклюзивна виставка робіт українського митця, стовпу українського авангарду та знакової фігури в історії українського сучасного мистецтва Олександра Дубовика.

Більшу частину експозиціі предсталять роботи, написані художником в період великої війни в Україні, а також вперше будуть представлені останні роботи Олександра Дубовика, створені у 2024 році.

– Виставка артефактів війни The War Fragments Museum: це історії українців, які постраждали внаслідок окупації або бойових дій в Україні. Кожну історію предсталяє артифакт, наданий іі героєм. Артефакти війни, що застиглі в прозорих кубах, є мистецьким свідченням про історії виживання й особистий досвід тих, хто постраждав від війни.

Три концерти української музики:

– Легендарний ансамбль Nota Bene Chamber Group: Максим Грінченко (скрипка), Андрій Павлов (скрипка), Ігор Завгородній (альт), Артем Полуденний (віолончель) виконає музику українських композиторів – Бориса Лятошинського, Євгена Станковича, Максима Шалигіна.

– Самобутній електроакустичний ансамбль DZ’OB: Олексій Бадін (віолончель), Василь Старшинов (гобой), Ірина Лі (скрипка), Олексій Старшинов (фагот) представлять зовсім нові композиції, а також твори з попередніх альбомів.

– Андрій Кириченко,один із найкращих українських електронних музикантів представить програму Tribute to Marya Prymachenko, з візуальним супроводом, в якому використані роботи Марії Примаченко.

Показ документального фільму “Культура vs війна. Тарас Компаніченко”.

Публічна дискусія з відомим кобзарем, очільником гурту «Хорея Козацька» Тарасом Компаніченком. Кінопоказ та обговорення відбудеться у партнерстві з асоціацією “Дивись українське”.

Kyiv Art Sessions in the Old Sessions House має благодійну мету, всі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку українських митців та української творчої спільноти.

On June 28-30, a three-day multidisciplinary festival of High Arts Kyiv Art Sessions will be held in Great Britain as part of the international Art Festival Bouquet Kyiv Stage, designed to present to the public the best examples of Ukrainian art in the historical locations of London, to tell the truth about the war in Ukraine by the language of culture, to popularize Ukrainian High Art in the world and demonstrate our Ukrainian identity.

The festival programme includes:

Three exhibition projects:

– Echoes and Visions – a group exhibition of prominent and young Ukrainian artists, including WAONE, Feldman Sisters, SOC.I.A., and others. The project focuses on researching the work of Ukrainian artists, supporting them, and promoting them worldwide.

– An exclusive exhibition of works by Oleksandr Dubovik, a Ukrainian artist, a pillar of the Ukrainian avant-garde and a prominent figure in the history of Ukrainian contemporary art. The majority of the exhibition will feature works created by the artist during the great war in Ukraine, and for the first time, the latest works by Dubovik, created in 2024, will be presented in London.

– The War Fragments Museum exhibition of war artifacts: frozen in transparent cubes, the artifacts of war give a visual representation of the impact of war, occupation, or hostilities on people’s lives in Ukraine. Each cube is an artistic testimony to the stories of survival and personal experiences of those affected by war.

Three concerts of Ukrainian music:

– The legendary ensemble NotaBene Chamber Group: Maxym Hrynchenko (violin), Andriy Pavlov (violin), Ihor Zavhorodniy (viola), Artem Poludennyy (cello) will perform music by Ukrainian composers – Borys Lyatoshynsky, Yevhen Stankovych, Maxim Shalygin.

– The authentic electroacoustic ensemble DZ’OB: Oleksii Badin (cello), Vasyl Starshynov (oboe), Iryna Li (violin), Oleksii Starshynov (bassoon) will perform brand new compositions as well as pieces from their previous albums.

– Andriy Kirichenko, one of the best Ukrainian electronic musicians, will present the program Tribute to Marya Prymachenko, with visuals featuring works by Marya Prymachenko.

Screening of the documentary film “Culture vs War. Taras Kompanichenko”.

A public discussion with Taras Kompanichenko, a famous kobzar, and leader of the band “Choreya Kozatska”. The screening and discussion will be held in partnership with the association“Watch Ukrainian”.

In addition, Kyiv Art Sessions in the Old Sessions House has a philanthropic purpose, and all funds raised will be used to support Ukrainian artists and the Ukrainian creative community.